Wielu z nas ma dzieci i lubi im objaśniać świat, pokazywać pewne zjawiska, tłumaczyć i uczyć. Często rodzice pokazują dzieciom mapy czy atlasy zwierząt, bo chcą aby dzieci nauczyły się rozróżniać Europę od Azji, kangura od krokodyla czy pandę od koali.

Warto poszerzać dziecięcą wiedzę w innych dziedzinach i zapoznawać je choćby ze sztuką. Ale nie tylko z malarstwem.

Równie ważną dziedziną sztuki jest architektura. Warto więc kupić i pokazywać dziecku atlas architektoniczny.

Okazuje się bowiem, że za jego pomocą dziecko dowie się nie tylko wiele o samej architekturze, ale i o świecie zważywszy na to, że w różnych zakątkach globu powstają różne budynki. Warto pokazać dziecku, jak trendy w architekturze się zmieniały, jak style wzajemnie się przenikały, jak budowano w starożytności, jak w średniowieczu, a jak po wojnie oraz jak to jest możliwe, że dziś w dwóch odległych zakątkach świata mogą powstać dwa prawie identyczne budynki, zaprojektowane przez tego samego architekta.

biuro planistyczne poznań